Εγγραφή στον Σύλλογο

Για την εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας  απαιτούνται τα ακόλουθα:

Για αρχική εγγραφή
  1. Αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται στα γραφεία του Συλλόγου)
  4. Καταβολή αντιτίμου εγγραφής 100€ – Κόστος Συνδρομής 90€/έτος που κατβάλεται σε 2 εξάμηνα)
Για μετεγγραφή
  1. Αντίγραφο μητρώου από τον προηγούμενο Σύλλογο
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αντίγραφο Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
  4. Βεβαίωση εξώφλησης συνδρομής του προηγούμενου Συλλόγου
Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter