Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Για την έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συλλόγου.

Πληροφορίες μπορείρε να βρείτε και στη σελίδα της ΕΟΟ ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

http://www.eoo.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=2249