Νομοθεσία

Εδώ μπορείτε να βρείτε αρχεία νομικού περιεχόμενου όπως ο Κανονισμός Ηθικής Δεοντολογίας Οδοντιάτρων, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του. Νομικές διατάξεις που αφορούν τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και λοιπά νομικά έντυπα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Συλλόγων και των Ιατρείων των μελών τους.

Διευκρίνιση / Απάντηση για διαφήμιση [2012]

Τροποποίηση Κανονισμού Ηθικής Δεοντολογίας Οδοντιάτρων 2010

Κανονισμός Ηθικής Δεοντολογίας Οδοντιάτρων 2009