Εκλεγμένα Όργανα

Εκλεγμένα όργανα του Συλλόγου αποτελούν :

  • το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση,
  • οι εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία,
  • το Πειθαρχικό Συμβούλιο και
  • οι εκάστοτε Επιτροπές, υπέυθυνες για την σωστή λειτουργία και πραγμάτωση διαφόρων διαδικασιών.

Τα όργανα αυτά, οφείλουν να λειτουργούν σωστά και αμερόληπτα για την ομαλή και καλή λειτουργία του Συλλόγου όπως αυτή ορίζεται από την υπάρχουσα σχετική νομοθεσία καθώς και από το Καταστατικό.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και τη συνεδρίαση του νέου συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την  29η Μαρτίου 2017, η σύνθεση του νέου Δ.Σ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Λαγούδη Αργυρώ

Αντιπρόεδρος: Καραγιάννης Ηλίας

Γραμματέας: Καλαποδά Ελένη

Ταμίας: Γκιόκα Χριστιάνα

Μέλη:  Δέδες Νικόλαος, Γιαλαμάς Παναγιώτης, Νίκου Γεώργιος

 

Οι εκπρόσωποι του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία είναι οι :

  • Δέδες Νικόλαος