ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9/1/2020

Στο Διοικητικό Συμβούλιο την 9/1/2020, ο πρόεδρος του Δ.Σ του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, κος Γιαλαμάς Παναγιώτης, κατέθεσε την παραίτησή του η οποία έγινε δεκτή. Κατόπιν συνεδρίασης το διοικητικό συμβούλιο ομοφώνως κατέληξε στη νέα σύνθεση Δ.Σ η οποία είναι η εξής:
Πρόεδρος : Λαγούδη Αργυρώ
Αντιπρόεδρος : Καραγιάννης Ηλίας
Γραμματέας : Καλαποδά Ελένη
Ταμίας : Γκιόκα Χριστιάνα
Μέλη : Γιαλαμάς Παναγιώτης
              Δέδες Νικόλαος
              Νίκου Γεώργιος