ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 14.3.2020 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 15954/2020 σχετικά με τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στον έλεγχο και τον περιορισμό της διασποράς του νέου κορονοϊού Covid-19 , το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας αποφάσισε την ακύρωση της προγραμματισμένης για 14.03.2020 ημερίδας Ενδοδοντίας.

ΤΟ Δ.Σ του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας